26 Tháng Một, 2021

15 Hoạt Động Vệ Sinh Cá Nhân Trong Tiếng Pháp

Các Hoạt Động Vệ Sinh Cá Nhân Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
25 Tháng Một, 2021

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Vũ Trụ

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Vũ Trụ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
22 Tháng Một, 2021

2 Cấu Trúc Vô Nhân Xưng Trong Tiếng Pháp

Các Cấu Trúc Vô Nhân Xưng Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
21 Tháng Một, 2021

13 Bài Hát Hay Về Giáng Sinh Bằng Tiếng Pháp

Những Bài Hát Hay Về Giáng Sinh Bằng Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
20 Tháng Một, 2021

10 Cách Sử Dụng Với Tính Từ Chỉ Màu Sắc Trong Tiếng Pháp

10 Cách Diễn Đạt Với Tính Từ Chỉ Màu Sắc Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
19 Tháng Một, 2021

5 Vị Trí Của Trạng Từ Trong Tiếng Pháp

Một Số Vị Trí Của Trạng Từ Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
18 Tháng Một, 2021

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Các Tổ Chức Cộng Đồng

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Các Tổ Chức Cộng Đồng Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
15 Tháng Một, 2021

5 Câu Chúc Bằng Tiếng Pháp Ngày Nhà Giáo Việt Nam

NHỮNG CÂU CHÚC TIẾNG PHÁP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 – BONNE FÊTE DES ENSEIGNANTS VIETNAMIENS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt […]
14 Tháng Một, 2021

10 Cách Diễn Đạt Trong Tiếng Pháp Dùng Động Từ Mettre

10 Cách Diễn Đạt Thú Vị Với Động Từ Mettre Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
13 Tháng Một, 2021

Học Từ Vựng Về Du Lịch Trong Tiếng Pháp

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Các Hình Thức Du Lịch Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
12 Tháng Một, 2021

Tất Cả Các Ngày Lễ Quan Trọng Ở Pháp

 Các Ngày Lễ Quan Trọng Ở Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
11 Tháng Một, 2021

Cách Dùng Très Và Trop Trong Tiếng Pháp

Sự Khác Biệt Giữa Très Và Trop Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
8 Tháng Một, 2021

Cách Sử Dụng Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp

Các Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
7 Tháng Một, 2021

Cách Phân Biệt Giới Từ Parmi Và Entre Trong Tiếng Pháp

Phân Biệt Giới Từ Parmi Và Entre Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
6 Tháng Một, 2021

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân

Từ Vựng Về Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân Trong Tiếng Pháp Les Pièces d’identité – Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân Nếu bạn chưa biết học […]
5 Tháng Một, 2021

Cách Dùng Liên Từ Chỉ Nguyên Nhân Trong Tiếng Pháp

Các Liên Từ Diễn Đạt Nguyên Nhân Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
4 Tháng Một, 2021

Mẹo Dùng Từ Cảm Thán Trong Tiếng Pháp

Các Thán Từ Và Từ Cảm Thán Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
1 Tháng Một, 2021

Những Căn Bệnh Thường Gặp Trong Tiếng Pháp

Các Căn Bệnh Thường Gặp Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]
31 Tháng Mười Hai, 2020

Những Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Mua Sắm

Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Mua Sắm Les achats – Mua Sắm Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
30 Tháng Mười Hai, 2020

Các Bán Trợ Động Từ Hay Gặp Trong Tiếng Pháp

Bán Trợ Động Từ Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
29 Tháng Mười Hai, 2020

15 Cặp Tính Từ Dùng Để Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp

15 Cặp Tính Từ Trái Nghĩa Dùng Để Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
28 Tháng Mười Hai, 2020

Sự Biến Đổi Của Danh Từ Tiếng Pháp Khi Chuyển Sang Số Nhiều

Sự Biến Đổi Của Danh Từ Khi Chuyển Sang Số Nhiều Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
25 Tháng Mười Hai, 2020

12 Từ Viết Tắt Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp

12 Từ Viết Tắt Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
24 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Trình Bày Ý Kiến Cá Nhân Bằng Tiếng Pháp

Các Cụm Từ Thể Hiện Ý Kiến Cá Nhân Như Người Bản Xứ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
23 Tháng Mười Hai, 2020

Các Sử Dụng Tính Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Pháp

Các Tính Từ Bất Quy Tắc Khi Chuyển Từ Giống Đực Sang Giống Cái Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt […]
22 Tháng Mười Hai, 2020

Học Về Tên Gọi Các Loại Thức Ăn Nhanh Bằng Tiếng Pháp

Tên Gọi Các Loại Thức Ăn Nhanh Bằng Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
21 Tháng Mười Hai, 2020

Sách Song Ngữ Anh Pháp A Student Grammar of French

SÁCH NGỮ PHÁP SONG NGỮ ANH PHÁP – A STUDENT GRAMMAR OF FRENCH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
18 Tháng Mười Hai, 2020

Học Về Tên Gọi Các Dấu Câu Trong Tiếng Pháp

DẤU CÂU TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng pháp ở […]
17 Tháng Mười Hai, 2020

Top 10 Cụm Từ Thông Dụng Với Động Từ Être Trong Tiếng Pháp

10 Cụm Từ Thông Dụng Với Động Từ Être Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
16 Tháng Mười Hai, 2020

Top 5 Từ Điển Pháp Việt Tốt Nhất

TỔNG HỢP CÁC TỪ ĐIỂN PHÁP VIỆT TỐT NHẤT Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]