2 Tháng Mười Một, 2020

Học Về Động Từ Voir Và Regarder Trong Tiếng Pháp

SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỘNG TỪ VOIR VÀ ĐỘNG TỪ REGARDER TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
30 Tháng Mười, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Về Bánh

CÙNG TÌM HIỂU TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CÁC LOẠI BÁNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
29 Tháng Mười, 2020

Học Tiếng Pháp Thì Khó Hay Dễ

HỌC TIẾNG PHÁP CÓ KHÓ KHÔNG ? Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
28 Tháng Mười, 2020

Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Chủ Đề Mua Sắm

FAIRE DU SHOPPING  – ĐI MUA SẮM Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]