2 Tháng Mười, 2020

Cách Hỏi Về Thời Tiết Trong Tiếng Pháp

CÁCH HỎI VÀ NÓI VỀ THỜI TIẾT BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
1 Tháng Mười, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Hay Gặp Khi Vào Nhà Hàng

AU RESTAURANT – TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP THƯỜNG GẶP KHI VÀO NHÀ HÀNG Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
30 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chỉ Cảm Xúc

LES ÉMOTIONS – TỪ VỰNG BIỂU HIỆN CẢM XÚC BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
29 Tháng Chín, 2020

Đại Từ Bất Định Trong Tiếng Pháp Được Sử Dụng Thế Nào

PRONOM INDÉFINI – ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]