29 Tháng Mười Hai, 2020

15 Cặp Tính Từ Dùng Để Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp

15 Cặp Tính Từ Trái Nghĩa Dùng Để Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
28 Tháng Mười Hai, 2020

Sự Biến Đổi Của Danh Từ Tiếng Pháp Khi Chuyển Sang Số Nhiều

Sự Biến Đổi Của Danh Từ Khi Chuyển Sang Số Nhiều Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
25 Tháng Mười Hai, 2020

12 Từ Viết Tắt Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp

12 Từ Viết Tắt Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
24 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Trình Bày Ý Kiến Cá Nhân Bằng Tiếng Pháp

Các Cụm Từ Thể Hiện Ý Kiến Cá Nhân Như Người Bản Xứ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]