6 Tháng Một, 2022

27 Giới Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Pháp

27 Giới Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France, tổ […]
5 Tháng Một, 2022

8 Danh Ngôn Tiếng Pháp Thú Vị Về Cuộc Sống

8 Danh Ngôn Tiếng Pháp Thú Vị Về Cuộc Sống Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap Education […]
4 Tháng Một, 2022

Cấu Trúc Với Động Từ Mettre Trong Tiếng Pháp

Cấu Trúc Với Động Từ Mettre Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Cap Education – Tổ chức đào tạo […]
3 Tháng Một, 2022

Các Đọc Về Các Mùa Trong Tiếng Pháp

Các Đọc Về Các Mùa Trong Tiếng Pháp (Les saisons de l’année) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]