1 Tháng Mười Hai, 2020

Sách Ngữ Pháp Tiếng Pháp Bạn Nên Có

HƯỚNG DẪN CÁC BẠN TRỌN BỘ SÁCH NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP TỪ A1 – A2 – B1 – B2 Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở […]
30 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Tính Từ Đặc Biệt Trong Tiếng Pháp

MỘT SỐ TÍNH TỪ ĐẶC BIỆT TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
27 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Giới Từ Dans Và Sur Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ “DANS” & “SUR” TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
26 Tháng Mười Một, 2020

Tài Liệu Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu

NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP TRÌNH ĐỘ TỪ A1 ĐẾN B2 – GRAMMAIRE SAVOIR DELF Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]