10 Tháng Hai, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Con Vật Nuôi Trong Nhà

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ VẬT NUÔI TRONG NHÀ – LES ANIMAUX DOMESTIQUES Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
7 Tháng Hai, 2020

Học Về So Sánh Nhất Trong Tiếng Pháp

SO SÁNH NHẤT TRONG TIẾNG PHÁP – LE SUPERLATIF  Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
4 Tháng Hai, 2020

Học Về Câu Phủ Định Trong Tiếng Pháp

CÁCH NÓI PHỦ ĐỊNH NÉGATIVE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trung tâm dạy […]
1 Tháng Hai, 2020

Chia Động Từ Ở Hiện Tại Trong Tiếng Pháp Như Thế Nào

Sơ Lược Về Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Pháp – La conjugaison au présent de l’indicatif Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt […]