12 Tháng Mười Một, 2020

Sự Khác Nhau Visiter Và Rendre Visite à Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỮA ĐỘNG TỪ VISITER VÀ RENDRE VISITE À TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
11 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Động Từ Faire Trong Tiếng Pháp

MỘT VÀI CẤU TRÚC SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ FAIRE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
10 Tháng Mười Một, 2020

Hướng Dẫn Viết Mẫu Câu Phỏng Vấn Bằng Tiếng Pháp

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT CV, THƯ ĐỘNG LỰC XIN NHẬP HỌC, TÌM THỰC TẬP, CÔNG VIỆC, LUYỆN PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa […]
9 Tháng Mười Một, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Noel Ngày 25/12

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CHỦ ĐỀ VỀ GIÁNG SINH NOEL Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]