15 Tháng Mười Hai, 2020

9 Thành Ngữ Tiếng Pháp Với La Peau

09 THÀNH NGỮ TIẾNG PHÁP VỚI LA PEAU Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]
14 Tháng Mười Hai, 2020

Học Về Câu Cảm Thán Trong Tiếng Pháp

CÂU CẢM THÁN TRONG TIẾNG PHÁP – LA PHRASE EXCLAMTIVE Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
11 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Hỏi Với Qui Que Quoi Trong Tiếng Pháp

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI VỚI QUI, QUE, QUOI TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
10 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Dùng Conditionel Trong Tiếng Pháp

CÁCH DÙNG CỦA CONDITIONEL TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]