27 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Giới Từ Dans Và Sur Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ “DANS” & “SUR” TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
26 Tháng Mười Một, 2020

Tài Liệu Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu

NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP TRÌNH ĐỘ TỪ A1 ĐẾN B2 – GRAMMAIRE SAVOIR DELF Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
25 Tháng Mười Một, 2020

Bí Quyết Luyện Kỹ Năng Nghe Delf Dalf Tiếng Pháp

CÁCH LUYỆN TẬP KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG PHÁP/ KỸ NĂNG LÀM BÀI THI NGHE DELF/ DALF NHƯ THẾ NÀO? Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở […]
23 Tháng Mười Một, 2020

Học Về Dấu Trong Từ Trong Tiếng Pháp

DẤU TRONG TỪ TRONG TIẾNG PHÁP – LES ACCENTS EN FRANCAIS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]