29 Tháng Mười, 2020

Học Tiếng Pháp Thì Khó Hay Dễ

HỌC TIẾNG PHÁP CÓ KHÓ KHÔNG ? Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
28 Tháng Mười, 2020

Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Chủ Đề Mua Sắm

FAIRE DU SHOPPING  – ĐI MUA SẮM Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
27 Tháng Mười, 2020

Cuốn Sổ Tay Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Pháp

SỔ TAY NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín […]
26 Tháng Mười, 2020

Hướng Dẫn Học Số Đếm Trong Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG PHÁP – LES NOMBRES EN FRANÇAIS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]