3 Tháng Một, 2020

Cách Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp

Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp – Ma journée Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
30 Tháng Mười Hai, 2019

Cách Nói Về Đồ Dùng Trong Nhà Bằng Tiếng Pháp

ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
26 Tháng Mười Hai, 2019

Cách Học Về Các Loại Gia Vị Trong Tiếng Pháp

CÁC LOẠI GIA VỊ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
21 Tháng Mười Hai, 2019

Hướng Dẫn Gọi Món Ăn Bằng Tiếng Pháp

CÁCH GỌI TÊN CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]