26 Tháng Mười Hai, 2019

Cách Học Về Các Loại Gia Vị Trong Tiếng Pháp

CÁC LOẠI GIA VỊ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
21 Tháng Mười Hai, 2019

Hướng Dẫn Gọi Món Ăn Bằng Tiếng Pháp

CÁCH GỌI TÊN CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
19 Tháng Mười Hai, 2019

Học Tiếng Pháp Vỡ Lòng Ở Đâu Tốt Nhất TP.Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP VỠ LÒNG Ở TP. HỒ CHÍ MINH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
15 Tháng Mười Hai, 2019

Học Về Tính Từ Số Nhiều Trong Tiếng Tiếng Pháp

TÍNH TỪ SỐ NHIỀU VÀ CÁCH CHUYỂN ĐỔI TÍNH TỪ TỪ SỐ ÍT SANG SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu […]