6 Tháng Tám, 2020

50 Câu Giao Tiếp Thông Dụng Trong Tiếng Pháp

TỔNG HỢP 50 CÂU NÓI GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
4 Tháng Tám, 2020

Cách Hỏi Và Nói Giờ Trong Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ GIỜ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
1 Tháng Tám, 2020

Học Ngay 50 Động Từ Tiếng Pháp Cơ Bản

50 ĐỘNG TỪ CƠ BẢN TRONG TIẾNG PHÁP MÀ BẠN CẦN NÊN NHỚ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
28 Tháng Bảy, 2020

Những Từ Tiếng Việt Mượn Từ Tiếng Pháp

NHỮNG TỪ TIẾNG VIỆT MƯỢN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]