Cách Dùng Avoir Froid Và Être Froid(e) Trong Tiếng Pháp
19 Tháng Mười Một, 2020
Học Về Dấu Trong Từ Trong Tiếng Pháp
23 Tháng Mười Một, 2020

THÌ QUÁ KHỨ XA PLUS QUE PARFAIT TRONG TIẾNG PHÁP

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Học tiếng pháp online

Học tiếng pháp cơ bản

Học tiếng pháp giao tiếp

 

Trong Tiếng Pháp có 4 thì quá khứ chúng ta cần phải nắm rõ: le passé recent, le passé compose, l’imparfait, và le plus-que-parfait.

Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thì quá khứ khá quan trong Plus que parfait.

1. Cấu trúc thành lập: 

Être/Avoir (Imparfait de l’indicatif) + Participe Passé.

2. Cách sử dụng:

• Thì quá khứ xa diễn tả một hành động diễn ra trước một hành động quá khứ khác, nhưng khác với thì tiền quá khứ, giữa hai hành động này có thể có một quảng thời gian khá dài:

Ví dụ: Il avait connu l’aisance ; il était maintenant dans la misère.
(Nó đã hưởng được sự thoải mái ; giờ đây nó ở trong sự khốn cùng.)

• Thì quá khứ xa diễn tả một hành động quen thuộc hoặc được lặp đi lặp lại, đã xảy ra trước một hành động quá khứ khác:

Ví dụ: Lorsqu’elle avait lu un livre, elle en parlait toujours.
(Khi cô ta đã đọc xong một quyển sách, cô ta luôn nói về quyển sách ấy.)

• Các giá trị đặc biệt của thì quá khứ xa (Valeurs particulières du plus-que-parfait)

Thì quá khứ xa cũng có thể diễn tả:

– Trong các mệnh đề chỉ điều kiện, điều kiện được đặt ra cho một hành động không được thực hiện:

Ví dụ: Cet accident ne lui serait pas arrivé s’il avait été plus prudent.
(Tai nạn này đã không xảy ra cho nó nếu nó cẩn thận hơn.)

– Sự hối tiếc một hành động quá khứ đã không được thực hiện:

Ví dụ: Ah ! si vous aviez pu savoir !
(A ! phải chi bạn đã có thể biết được !)

Tags: thi qua khu xa plus que parfait trong tieng phaphoc tieng phap o dauhoc tieng phap onlinehoc tieng phap co banhoc tieng phaphoc tieng phap giao tiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *