Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Chủ Đề Môi Trường
2 Tháng Mười Một, 2019
Học Về Đại Từ En Và Y Trong Tiếng Pháp
8 Tháng Mười Một, 2019

ĐẠI TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG PHÁP

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trung tâm dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất tại TPHCM. Với các khóa học nổi tiếng như: 

Tiếng pháp online

Giao tiếp tiếng pháp cơ bản

Tự học tiếng pháp cơ bản

Dưới đây là các đại từ sở hữu trong tiếng pháp:

le mien la mienne les miens les miennes
le tien la tienne les tiens les tiennes
le sien la sienne les siens les siennes
le nôtre la nôtre les nôtres
le vôtre la vôtre les vôtres
le leur la leur les leurs

Đại từ sở hữu trong Tiếng Pháp dùng để thay thế cho tính từ sở hữu tương ứng và một danh từ đã được đề cập trước đó.

 

Ngôi thứ nhất số ít

le mien /lə mjɛ̃/ đại từ sở hữu cái của tôi. Đại từ sở hữu le mienđược dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ nhất số ít đối với danh từ giống đực số ít.
la mienne /la mjɛn/ đại từ sở hữu cái của tôi. Đại từ sở hữu la mienne được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ nhất số tí đối với danh từ giống cái số ít.
les miens /le mjɛ̃/ đại từ sở hữu những cái của tôi. Đại từ sở hữu les miens được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ nhất số ít đối với danh từ giống đực số nhiều.
les miennes /le mjɛn/ đại từ sở hữu những cái của tôi. Đại từ sở hữu les miennes được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ nhất số ít đối với danh từ giống cái số nhiều.
Ngôi thứ 2 số ít
le tien /lə tjɛ̃/ cái của bạn. Đại từ sở hữu le tienđược dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ hai số ít đối với danh từ giống đực số ít.
la tienne /la tjɛn/ cái của bạn. Đại từ sở hữu la tienneđược dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ hai số ít đối với danh từ giống cái số ít.
les tiens /le tjɛ̃/ những cái của bạn. Đại từ sở hữu les tiens được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ hai số ít đối với danh từ giống đực số nhiều.
les tiennes /le tjɛn/ những cái của bạn. Đại từ sở hữu les tiennes được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ hai số ít đối với danh từ giống cái số nhiều.
Ngôi thứ 3 số ít
le sien /lə sjɛ̃/ cái của anh ấy /chị ấy /nó. Đại từ sở hữu le sien được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ 3 số ít đối với danh từ giống đực số ít.
la sienne /la sjɛn/ cái của anh ấy /chị ấy /nó. Đại từ sở hữu la sienne được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ 3 số ít đối với danh từ giống cái số ít.
les siens /le sjɛ̃/ những cái của anh ấy /chị ấy /nó. Đại từ sở hữu le siens được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ 3 số ít đối với danh từ giống đực số nhiều.
les siennes /le sjɛn/ những cái của anh ấy /chị ấy /nó. Đại từ sở hữu la siennes được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ 3 số ít đối với danh từ giống cái số nhiều.
Ngôi thứ nhất số nhiều
le nôtre /lə notʁ/ cái của chúng tôi/ chúng ta. Đại từ sở hữu le nôtre được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ nhất số nhiều đối với danh từ giống đực số ít.
la nôtre /la notʁ/ cái của chúng tôi/ chúng ta. Đại từ sở hữu le nôtre được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ nhất số nhiều đối với danh từ giống cái số ít.
les nôtres /le notʁ/ những cái của chúng tôi/ chúng ta.Đại từ sở hữu les nôtres được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ nhất số nhiều đối với danh từ số nhiều (dùng cho cả giống đực và giống cái)
Ngôi thứ hai số nhiều
le vôtre /lə votʁ/ cái của bạn/ các bạn. Đại từ sở hữu le vôtre được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ hai số ít (cách nói lịch sự) hoặc số nhiều đối với danh từ giống đực số ít.
la vôtre /la votʁ/ cái của bạn/ các bạn. Đại từ sở hữu la vôtre được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ hai số ít (cách nói lịch sự) hoặc số nhiều đối với danh từ giống cái số ít
les vôtres /le votʁ/ những cái của bạn, các bạn. Đại từ sở hữu le vôtre được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ hai số ít (cách nói lịch sự) hoặc số nhiều đối với danh từ số nhiều (dùng cho cả giống đực và giống cái)
Ngôi thứ 3 số nhiều
le leur /lə lœʁ/ cái của các anh ấy/ các chị ấy/ họ.Đại từ sở hữu le leur được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ ba số nhiều đối với danh từ giống đực số ít.
la leur /la lœʁ/ cái của các anh ấy/ các chị ấy/ họ.Đại từ sở hữu la leur được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ ba số nhiều đối với danh từ giống cái số ít.
les leurs /le lœʁ/ những cái của các anh ấy/ các chị ấy/ họ. Đại từ sở hữu les leurs được dùng để thay thế sự sở hữu của ngôi thứ ba số nhiều đối với danh từ số nhiều (dùng cho cả giống đực và giống cái)

 

Hãy vào Cap France mỗi ngày để học những bài học tiếng pháp hữu ích bằng cách bấm xem những chuyên mục bên dưới:

>>> Học Tiếng Pháp Onlinechuyên mục này giúp bạn học từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói, viết chính tả tiếng pháp

>>> Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Pháp : chuyên mục này giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng pháp

>>> Khóa Học Tiếng Pháp Tại TPHCM : chuyên mục này giúp bạn muốn học tiếng pháp chuẩn giọng bản ngữ, dành cho các bạn muốn tiết kiệm thời gian học tiếng Pháp với giảng viên 100% bản ngữ, đây là khóa học duy nhất chỉ có tại Cap France với chi phí ngang bằng với các trung tâm khác chỉ có giảng viên là người Việt. Ngoài ra đối với các bạn mới bắt đầu học mà chưa thể giao tiếp nghe hiểu bài được bằng tiếng Pháp và không giao tiếp tốt được bằng tiếng Anh thì hãy học lớp kết hợp giáo viên Việt và giáo viên Pháp. Khóa học này giúp các bạn bắt đầu học tiếng Pháp dễ dàng hơn vì được học ngữ pháp và luyện viết giáo viên Việt Nam, luyện phát âm và giao tiếp với giáo viên Pháp. Rất nhiều các khóa học từ cơ bản cho người mới bắt đầu đến các khóa nâng cao dành cho ai có nhu cầu du học Pháp. Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Đừng để mất tiền và thời gian của mình mà không mang lại hiệu quả trong việc học tiếng Pháp.

>>> Tự học Tiếng Pháp online miễn phí qua trang youtube: HỌC TIẾNG PHÁP  NHANH – CAP FRANCE tại đây  Chuyên mục giúp bạn học Tiếng Pháp mỗi ngày thông qua các video bài giảng.

 

Tags: dai tu so huu trong tieng phaphoc tieng phaptieng phap onlinetu hoc tieng phap co bantrung tam day tieng phapgiao tiep tieng phap co ban

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *