Hướng Dẫn Phát Âm Từ Plus Trong Tiếng Pháp
18 Tháng Tư, 2022
30 Cặp Faux Amis Pháp Anh Thường Dùng Nhất
20 Tháng Tư, 2022

Báo Tiếng Pháp Nói Về Những Rô Bốt Tương Lai

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Cap Education – Tổ chức đào tạo Tiếng Pháp, tư vấn Du Học PhápDu Học Canada và Dịch vụ tư vấn Định Cư Canada uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Với các khóa học nổi tiếng như: 

Tiếng pháp căn bản
Tiếng pháp giao tiếp hàng ngày
Tự học tiếng pháp online miễn phí
Luyện phát âm tiếng Pháp, chuẩn bản xứ
Chương trình du học dự bị Pháp, cam kết đầu ra visa du học sau 6 tháng

Luyện đọc thường xuyên mang lại cho các bạn lượng từ vựng phong phú. Trong bài học này, CAP FRANCExin giới thiệu đến các bạn một đoạn báo về chủ đề rô bốt đang được quan tâm hiện nay kèm một số từ vựng cần thiết để hiểu bài.
Les futurs robots seront plus « mous », donc moins dangereux pour l’homme
Depuis quelques années déjà, la conception des robots évolue vers plus de souplesse, car pour évoluer dans un environnement complexe ou changeant, la rigidité peut devenir un handicap.
Fabriqués en silicone ou en plastique, ces nouveaux robots ne sont plus conçus à partir de squelettes rigides articulés et actionnés par des moteurs placés au niveau des articulations comme nous les connaissons traditionnellement. L’impression 3D permet aujourd’hui de créer des structures complexes composées de matières rigides et déformables, proche des matières organiques et des tissus que l’on retrouve dans la nature comme des vaisseaux sanguins, des oreilles, …
Pour répondre à certains défis du domaine de la robotique pour l’industrie, comme la collaboration directe et sûre entre les opérateurs et les robots, la miniaturisation, par exemple la manipulation des cellules, et pour des applications médicales, comme les interventions chirurgicales minimalement invasives, certains chercheurs développent de nouvelles méthodes de conception. Ces soft robots – des robots « souples » ou « mous » – ouvrent aussi des perspectives en termes de réduction des coûts de fabrication, de robustesse, et de sécurité. Cette nouvelle approche de la conception pourrait constituer une avancée majeure en robotique dans les années à venir.
Nguồn : 20 Minutes
Từ vựng :
 • Conception (n.f) = thiết kế
 • Souplesse (n.f) = sự mềm mại
 • Rigidité (n.f) = sự cứng nhắc
 • Handicap (n.m) = điều bất lợi
 • Concevoir (v) = thiết kế
 • Squelette (n.m) = bộ xương
 • Déformable = có thể biến dạng
 • Vaisseau (n.m) = mạch máu
 • Sanguin, sanguine (adj) = liên quan đến máu
 • Miniaturisation (n.f) = sự tiểu hình hóa
 • Manipulation (n.f) = sự thao tác
 • Chirurgical, chirurgicale, chirurgicaux (adj) = liên quan đến phẫu thuật
 • Invasif, invasive (adj) = xâm lấn

Báo Tiếng Pháp Những Rô Bốt Tương Lai

Tạm dịch :
Từ vài năm nay, việc thiết kế rô bốt đã được phát triển theo hướng làm mềm mại hơn, bởi vì để phát triển trong một môi trường phức tạp hoặc thay đổi, sự cứng nhắc có thể trở thành một bất lợi.
Sản xuất bằng silicone hoặc nhựa, những robot mới này không còn được thiết kế từ những khung xương có khớp nối cứng ngắc và hoạt động bằng động cơ đặt tại các khớp nối như chúng ta thường biết. Công nghệ in 3D hiện có thể tạo ra các cấu trúc phức tạp được tạo thành từ các vật liệu cứng và có thể thay đổi dạng, gần với các vật liệu hữu cơ và các mô có trong tự nhiên như mạch máu, tai, …
Để đáp trả một số thách thức trong lĩnh vực rô bốt với lĩnh vực công nghiệp, như sự hợp tác trực tiếp và an toàn giữa người điều khiển và rô bốt, sự tiểu hình hóa, ví dụ như thao tác với tế bào và với các ứng dụng y tế, chẳng hạn như phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, một số nhà nghiên cứu đang phát triển các phương thức thiết kế mới . Những soft robot này – rô bốt “mềm” hoặc “nhẹ” – cũng mở ra viễn cảnh giảm chi phí cho việc sản xuất, đảm bảo độ bền và độ an toàn. Hướng tiếp cận mới này trong khâu thiết kế có thể đại diện cho một bước đột phá lớn trong lĩnh vực chế tạo người máy trong những năm tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *