huong-dan-su-dung-imperatif-trong-tieng-phap
Hướng Dẫn Sử Dụng “Impératif” Trong Tiếng Pháp
21 Tháng Mười Hai, 2018
hoc-tu-vung-tieng-phap-chu-de-thuc-pham-lam-banh
Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Thực Phẩm Làm Bánh
21 Tháng Mười Hai, 2018
cach-dung-tinh-tu-trong-tieng-phap

La place de l’adjectif 

Mình xin tóm tắt lại về phần vị trí của tính từ nhé các mem 😀

1. Tính từ đứng đằng sau danh từ khi:

• Tính từ và danh từ đều là đơn âm tiết. Ex: un film court (1 bộ phim ngắn)

• Tính từ chỉ hình dạng hay màu sắc. Ex: une pomme verte (1 trái táo xanh), un plat rond (đĩa tròn)

• Tính từ được bổ nghĩa bởi một trạng từ (adverbe) đa âm tiết. Ex: un homme vraiment mauvais (một người thực sự xấu xa)

• Tính từ có bổ ngữ theo sau. Ex: un professeur facile à approcher (một giáo viên dễ gần)

• Tính từ có giá trị tương đương với một bổ ngữ cho danh từ (complément du nom). Ex: un problème économique = un problème de l’économique (một vấn đề về kinh tế)

• Tính từ có dạng phân từ (participe) hoặc là động tính từ (adjectif verbal). Ex: une histoire amusante (một câu

chuyện vui)

• Tính từ thuộc về quốc tịch, tôn giáo, địa lý, lịch sử, mùi vị, ngoại hình. Ex: une province vietnamienne (một tỉnh việt nam), l’architecture médiévale (kiến trúc thời trung cổ).

2. Tính từ đứng trước danh từ:

• Tính từ chỉ số (adjectif numéral). Ex: la troisième fois (lần thứ 3)

• Tính từ đơn âm tiết đi với danh từ đa âm tiết. Ex: un gros dictionnaire (một cuốn từ điển lớn)

• Tính từ đi với danh từ riêng. Ex: le célèbre Dr.Watson (ông bác sĩ Watson nổi tiếng)

• Tính từ thông dụng chỉ sự đánh giá hay tình cảm chủ quan. Ex: un mauvais poète (một nhà thơ tồi)

• Một số tính từ ngắn thông dụng: beau/joli, bon/mauvais, petit/grand/gros, nouveau/jeune/vieux, double/demi,

autre/même.

3. “Dernier” và “prochain” luôn đứng sau danh từ chỉ thời gian.

Ex: la semaine dernière (tuần trước).

4. “Premier”, “dernier”, “prochain” luôn đứng trước danh từ chỉ một chuỗi.

Ex: le premier candidat (thí sinh đầu tiên).

5. Khi có hai tính từ trở lên:

• Nếu một trong số tính từ đứng đằng trước danh từ và tính từ kia thường đi sau danh từ thì trật tự của tính từ

tuân theo quy tắc thông thường. Ex: une jeune femme blonde (một người phụ nữ trẻ tóc vàng)

• Nếu cả hai tính từ đều đứng sau danh từ thì sẽ nối hai tính từ bằng liên từ “et”. Ex: un homme mince et lait (một

người đàn ông gầy và xấu xí).

Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online CapFrance.Edu.Vn

1. Học tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 1
https://capfrance.edu.vn/chi-tiet/hoc-tieng-phap-can-ban.html
2. Học tiếng Pháp cơ bản 2
3. Học tiếng Pháp căn bản cho người mới bắt đầu 3
4. Nhóm khóa học Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu
5. Học ngữ pháp tiếng pháp cơ bản cho người mới bắt đầu
6. Tài liệu tiếng pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *