Cuốn Sổ Tay Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Pháp
27 Tháng Mười, 2020
Học Tiếng Pháp Thì Khó Hay Dễ
29 Tháng Mười, 2020

FAIRE DU SHOPPING  – ĐI MUA SẮM

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Học tiếng pháp online

Học tiếng pháp cơ bản

Học tiếng pháp giao tiếp

Bài học giao tiếp Tiếng Pháp hôm nay, cùng Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu các câu Tiếng Pháp giao tiếp cơ bản dùng cho đi mua sắm.

 • Je peux l’essayer, s’il vous plaît ? Tôi có thể thử đồ được không?
 • Où sont les cabines d’essayage ? Phòng thử đồ ở đâu?
 • Vous l’avez en S/ M/ L/ XL? Cái này có cỡ S/ M/ L/ XL không? (S: nhỏ, M: trung bình, L: lớn, XL: đại)
 • Vous avez ces chaussures en …..? Giày này có cỡ ….. không?
 • C’est trop petit. Nó bé/chật quá.
 • C’est trop grand. Nó to/rộng quá.
 • Ça me va bien ? Nhìn tôi mặc cái này có được không?
 • Combien ça coûte ? Cái này bao nhiêu tiền?
 • C’est beaucoup trop cher ! Đắt thế!/Đắt quá!
 • Alors je ne suis pas intéressé(e). Vậy, tôi không mua nữa.
 • Alors je vais aller voir ailleurs. Vậy, tôi đi cửa hàng khác.
 • Je ne peux pas me le permettre. Tôi không có đủ tiền!
 • Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends. Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.

Tags: tieng phap giao tiep dung de mua samhoc tieng phap o dauhoc tieng phap onlinehoc tieng phap co banhoc tieng phaphoc tieng phap giao tiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *