25 Tháng Mười Hai, 2020

12 Từ Viết Tắt Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp

12 Từ Viết Tắt Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
24 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Trình Bày Ý Kiến Cá Nhân Bằng Tiếng Pháp

Các Cụm Từ Thể Hiện Ý Kiến Cá Nhân Như Người Bản Xứ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
23 Tháng Mười Hai, 2020

Các Sử Dụng Tính Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Pháp

Các Tính Từ Bất Quy Tắc Khi Chuyển Từ Giống Đực Sang Giống Cái Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt […]
22 Tháng Mười Hai, 2020

Học Về Tên Gọi Các Loại Thức Ăn Nhanh Bằng Tiếng Pháp

Tên Gọi Các Loại Thức Ăn Nhanh Bằng Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]